Tingimused

Tere tulemast skillus.app-i!

Need tingimused kirjeldavad Skilluse veebisaidi kasutamise reegleid ja eeskirju, mis asuvad aadressil http://skillus.app.

Sellele veebisaidile sisenemisel eeldame, et nõustute nende tingimustega. Ärge jätkake oskuse.app kasutamist, kui te ei nõustu järgima kõiki sellel lehel väljatoodud tingimusi.

Käesolevatele tingimustele, privaatsusavaldusele ja vastutusest loobumise teatisele ning kõigile lepingutele kehtib järgmine terminoloogia: "Klient", "Teie" ja "Teie" viitavad teile, sellele veebisaidile sisse loginud isikule, kes vastab ettevõtte tingimustele. "Ettevõte", "ise", "meie", "meie" ja "meie" viitavad meie ettevõttele. "Pidu", "Pooled" või "Meie" tähistab nii klienti kui ka meid endid. Kõik tingimused viitavad pakkumisele, aktsepteerimisele ja tasu maksmisele, mis on vajalik selleks, et meie kliendile abistamisprotsess sobiks kõige sobivamal viisil, et väljendada selgesõnaliselt eesmärki rahuldada kliendi vajadusi seoses ettevõtte nimetatud teenuste osutamisega vastavalt ja mille suhtes kohaldatakse kehtivat Hollandi seadust. Ülalmainitud terminoloogia või muude sõnade mis tahes kasutamist ainsuses, mitmuses, suurtähtedes ja / või ta / nad on omavahel asendatavad ja seetõttu viidatud sellele.

Küpsised

Kasutame küpsiseid. Juurdepääsu kaudu saidile skillus.app nõustusite küpsiste kasutamisega vastavalt Skilluse privaatsuseeskirjadele.

Enamik interaktiivseid veebisaite kasutab küpsiseid, et iga külastuse kohta kasutaja andmed hankida. Meie veebisait kasutab küpsiseid selleks, et võimaldada teatud piirkondade funktsionaalsust, et meie veebisaiti külastavatel inimestel oleks lihtsam. Mõned meie sidusettevõtted / reklaamipartnerid võivad kasutada ka küpsiseid.

Litsents

Kui pole teisiti öeldud, kuuluvad Skillusele ja / või selle litsentsiandjatele intellektuaalomandi õigused kogu skillus.app-i materjalid. Kõik intellektuaalomandi õigused on reserveeritud. Sellele pääsete juurde saidilt skillus.app oma isiklikuks kasutamiseks, järgides käesolevates tingimustes seatud piiranguid.

Teil pole lubatud:

 • Veebilehelt skillus.app materjali avaldamine teistes kohtades
 • Materjali müümine, rentimine või alllitsentsimine skillus.app veebilehelt
 • Materjali paljundamine, paljundamine või kopeerimine saidilt skillus.app
 • Skillus.app sisu edasi jagamine

Käesolev leping algab praegusel kuupäeval. Meie tingimused ja tingimused loodi Terms And Conditions Generator and the Privacy Policy Generator.

Selle veebisaidi osad pakuvad kasutajatele võimalust postitada ning vahetada arvamusi ja teavet veebisaidi teatud piirkondades. Skillus ei filtreeri, redigeeri, avalda ega vaata kommentaare enne nende olemasolu veebisaidil. Kommentaarid ei kajasta Skilluse, selle esindajate ja / või sidusettevõtete seisukohti ja arvamusi. Kommentaarid kajastavad oma seisukohti ja arvamusi postitanud inimese seisukohti ja arvamusi. Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses ei vastuta Skillus kommentaaride eest ega vastutuse, kahjude ega kulude eest, mis on põhjustatud ja / või kantud selle kommentaari mis tahes kasutamise ja / või postitamise ja / või ilmumise tõttu. veebisaidil.

Skillus jätab endale õiguse jälgida kõiki kommentaare ja eemaldada kommentaare, mida võib pidada sobimatuks, solvavaks või mis rikub käesolevaid tingimusi.

Garanteerite ja kinnitate, et:

 • Teil on õigus postitada kommentaarid meie veebisaidile ja teil on selleks kõik vajalikud litsentsid ja nõusolekud;
 • Kommentaarid ei riku intellektuaalomandi õigusi, sealhulgas piiranguteta autoriõigusi, patente või kolmandate isikute kaubamärke;
 • Kommentaarid ei sisalda laimavat, solvavat, sündsusetut või muul viisil ebaseaduslikku materjali, mis on eraelu puutumatuse rikkumine.
 • Kommentaare ei kasutata äritegevuse või tavade hankimiseks ega reklaamimiseks ega äritegevuse või ebaseadusliku tegevuse esitlemiseks.

Annate käesolevaga Skillusele ainuõigusliku litsentsi teie kommentaaride kasutamiseks, paljundamiseks, redigeerimiseks ja teiste kasutamiseks, paljundamiseks ja redigeerimiseks mis tahes vormis, vormingus või meediumis.

Hüperlinkimine meie sisuga

Järgmised organisatsioonid võivad meie veebisaidile linkida ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta:

 • Valitsusagentuurid;
 • Otsingumootorid;
 • Uudiste organisatsioonid;
 • Veebikataloogide levitajad võivad meie veebisaidile linkida samamoodi, nagu hüperlingid teiste loetletud ettevõtete veebisaitidele; ja
 • Akrediteeritud ettevõtted kogu süsteemis, välja arvatud mittetulundusühingute, heategevuslike kaubanduskeskuste ja heategevuslike korjandusgruppide hankimine, kellel ei tohi meie veebisaidile hüperlinkida.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, väljaannetele või muule veebisaidi teabele, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda valesti ühendava osapoole ja tema toodete ja / või teenuste sponsorlust, kinnitamist ega heakskiitu; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Võime kaaluda ja kinnitada muid lingitaotlusi järgmist tüüpi organisatsioonidelt:

 • üldtuntud tarbija- ja / või äriteabe allikad;
 • dot.com kogukonna saidid;
 • ühendused või muud heategevusorganisatsioone esindavad rühmad;
 • siduskataloogide levitajad;
 • Interneti portaalid;
 • raamatupidamis-, õigus- ja konsultatsioonibürood; ja
 • haridusasutused ja ametiühingud.

Kinnitame nende organisatsioonide linkimistaotlused, kui otsustame, et: (a) link ei paneks meid ennast või meie akrediteeritud ettevõtteid ebasoodsalt vaatama; (b) organisatsioonil pole meiega negatiivseid andmeid; (c) hüperlingi nähtavusest saadav kasu kompenseerib Skilluse puudumise; ja d) link on üldise ressursiteabe kontekstis.

Need organisatsioonid võivad linkida meie kodulehele, kui link: (a) pole mingil viisil petlik; b) ei tähenda valesti ühendava osapoole ja tema toodete või teenuste sponsorlust, kinnitamist ega heakskiitu; ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Kui olete üks lõikes 2 loetletud organisatsioonidest ja olete huvitatud meie veebisaidi linkimisest, peate sellest meile teatama, saates Skillusele e-kirja. Palun lisage oma nimi, oma organisatsiooni nimi, kontaktandmed ja oma saidi URL, loetelu kõigist URL-idest, millest kavatsete linkida meie veebisaidile, ja loetelu meie saidi URL-idest, millele soovite link. Vastuse ootamisaeg on 2-3 nädalat.

Heakskiidetud organisatsioonid võivad meie veebisaidile hüperlinkida järgmiselt:

 • Kasutades meie ettevõtte nime; või
 • Kasutades lingitud ühtset ressursilokaatorit; või
 • Kasutades meie veebisaidi mis tahes muud linkimisega seotud kirjeldust, on see lingiva osapoole saidi sisu kontekstis ja vormingus mõistlik.

No use of Skillus's logo or other artwork will be allowed for linking absent a trademark license agreement.

iFrames

Ilma eelneva nõusoleku ja kirjaliku loata ei tohi te oma veebilehtede ümber luua raame, mis muudavad mis tahes viisil meie veebisaidi visuaalset esitlust või välimust.

Sisu vastutus

Me ei vastuta teie veebisaidil ilmuva sisu eest. Nõustute meid kaitsma ja kaitsma kõigi teie veebisaidil kerkivate nõuete eest. Ühelgi veebisaidil ei tohiks ilmuda ühtegi linki ega linke, mida võib tõlgendada laimava, rõve või kuritegelikuna või mis rikub, rikub muul viisil või toetab kolmandate isikute õiguste rikkumist või muud rikkumist.

Teie privaatsus

Palun lugege Privaatsuseeskirju

Õiguste reserveerimine

Me jätame endale õiguse paluda teil eemaldada kõik meie veebisaidi lingid või mõni konkreetne link. Nõustute viivitamata eemaldama kõik meie veebisaidi lingid taotluse korral. Samuti jätame endale õiguse tutvuda nende tingimustega ja see linkib eeskirju igal ajal. Meie veebisaidile pidevalt linkides nõustute järgima neid linkimistingimusi ja neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiate meie veebisaidilt mis tahes põhjusel solvava lingi, võite igal ajal ühendust võtta ja meid teavitada. Kaalume linkide eemaldamise taotlusi, kuid me ei ole kohustatud seda emaldama ega vastama teile otse.

Me ei taga, et sellel veebisaidil olev informatsioon oleks õige, me ei taga selle täielikkust ega täpsust; samuti ei luba me tagada, et veebileht jääb kättesaadavaks või et veebisaidil olev materjal on ajakohane.

Kohustustest loobumine

Kohaldatava seadusega lubatud maksimaalses ulatuses välistame kõik meie veebisaidi ja selle veebisaidi kasutamisega seotud kinnitused, garantiid ja tingimused. Miski selles lahtiütluses ei:

 • piirata või välistada meie või teie vastutust surma või kehavigastuste eest;
 • piirata või välistada meie või teie vastutus pettuse või petturliku valeandmete esitamise eest;
 • piirata meie või teie vastutust, mis ei ole kehtiva seadusega lubatud; või
 • välistage meie või teie vastutust, mis ei pruugi kehtiva seaduse kohaselt olla välistatud.

Käesolevas jaos ja mujal selles lahtiütluses sätestatud vastutuse piirangud ja keelud: (a) kuuluvad eelmise lõigu alla; ja (b) reguleerivad kõiki kohustustest, mis tulenevad vastutusest loobumisest, sealhulgas kohustustest, mis tulenevad lepingust, lepinguvälisest rikkumisest ja seadusjärgse kohustuse rikkumisest.

Seni, kuni veebisaiti ning veebisaidil olevat teavet ja teenuseid pakutakse tasuta, ei vastuta me mingisuguse kahju ega kahju eest.